home

 

Openingstijden

Inbrengen

Ophaalservice

Doelstelling

Goede doelen

Gevraagd: hulp!

Huisregels

Het laatste nieuws

Blik in de winkel

Support

Online verkoop

De gehele opbrengst van onze winkel komt ten goede aan maatschappelijke organisaties in de regio, met name in de gemeente Huizen. In 2013 werden de volgende stichtingen en organisaties ondersteund:

Stichting Repair Café Huizen (www.repaircafe.nl)

De Belbus; Huizen (www.versawelzijn.nl)

Stichting Gebruikers De Brassershoeve; Huizen (www.debrassershoeve.nl)

Stichting Vrienden van het Werckpaert; Blaricum (www.werckpaert.nl)

Parkinsoncafé Laren (www.parkinsoncafelaren.nl)

Theehuis T-Berg; Trappenberg Huizen (www.t-berg.nl)

Stichting Kinderboerderij De Warande; Huizen (www.kibohuizen.nl)

De Oude Pastorie; Huizen (www.oudepastoriehuizen.nl)

Stichting Bejaarden en Ziekenomroep Het Gooi

Stichting De Vleugeltjes; Hilversum (www.devleugeltjes.nl)

De Zonnebloem afdeling Huizen (www.huizen.zonnebloem.nl)

Imkersvereniging Blaricum en omstreken (www.imkersverenigingblaricum.nl)

Muziekvereniging Prinses Irene; Huizen (www.prinses-irene.nl)

Stichting Huizer Botters (www.huizer-botters.nl)

Ouderencentrum De Bolder; Huizen (www.vivium.nl/de_bolder_huizen)

In totaal werd in 2013 aan bovenstaande maatschappelijke organisaties een bedrag van 32.750 euro gedoneerd.

In 2014 werden Stichting De Vleugeltjes (Hilversum), Stichting Kinderboerderij De Warande (Huizen), Stichting Vrienden van het Werckpaert (Blaricum) en de Stichting Huizer Botters opnieuw met een donatie bedacht. (Voor de betreffende websites: zie het overzicht van 2013).

Daarnaast:

Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland; Naarden (www.vogelasiel.nl/vogelhospitaal-naarden)

Reddingsbrigade Huizen (www.reddingsbrigade-huizen.nl)

Samen Buren (Kerststal aan de Kombuis; Huizen)

Stichting De Hond kan De Was Doen (www.dehondkandewasdoen.nl)

Vier het Leven; Huizen (www.4hetleven.nl)

Voedselbank Gooi & Omstreken (www.voedselbankgooi.nl)

Stichting KinderVakantieWerk Huizen (www.kindervakantieweek.nl)

Radio 6FM; Huizen Blaricum Eemnes Laren (www.6fm.nl)

Historische Kring Huizen (www.historischekringhuizen.nl)

Vrijwilligerscentrale Huizen (www.vconline.nl)

 

Voor het jaar 2017 worden maatschappelijke organisaties in Huizen (en in de regio daarvan) nadrukkelijk uitgenodigd een aanvraag in te dienen voor het verkrijgen van een donatie. Belangrijk daarbij is op te merken dat het de bedoeling is dat de door Kringloopwinkel Huizen gedoneerde gelden (zoveel als mogelijk is) rechtstreeks ten goede komen aan mensen, dier en milieu in de gemeente Huizen (en de regio daarvan). Bij voorkeur heeft de aanvrager een ANBI-status. Sportverenigingen komen (behalve bij de organisatie van uitzonderlijke projecten) niet in aanmerking. Aanvragen kunnen alleen ingediend worden via Postbus 1123, 1270 BC Huizen of via een e-mail aan