home
 

Openingstijden

Inbrengen

Ophaalservice

Doelstelling

Goede doelen

Gevraagd: hulp!

Huisregels

Het laatste nieuws

Blik in de winkel

Support

Online verkoop

Soms krijgen wij artikelen aangeboden waarvoor binnen ons klantenbestand een geringe belangstelling bestaat. Toch kunnen deze artikelen, bijvoorbeeld voor verzamelaars, van interessante waarde zijn.

Aangezien een van onze doelstellingen ligt in het genereren van gelden die ten goede komen aan maatschappelijke instellingen, met name binnen de gemeente Huizen, plaatsen wij dergelijke artikelen op de Marktplaats-verkoopsite.                                       

Op deze wijze staan wij zowel geïnteresseerden binnen als buiten de regio, als wel onze doelstelling, ten dienste.

Via het aanklikken van onderstaande link komt u op de bedoelde site:

Marktplaats-verkoopsite 

577